News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่สวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงและการขอใช้พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีปอดแห่งใหม่ใจกลางเมือง.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่สวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่ ติดตามการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่รกร้างในอดีตจำนวน 62 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ .ด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว และขอให้นายกรัฐมนตรีประสานความร่วมมือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยในการทำ MOU เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและใช้พื้นที่ เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของคนเชียงใหม่เต็มรูปแบบ.ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะเร่งรัดการลงนาม MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนชนชาวเชียงใหม่ ได้มีสวนสาธารณะแห่งใหม่ สำหรับการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจโดยเร็วต่อไป  .  **************************************.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ... ภาพ / ข่าว8 มิถุนายน 2567

เขียนเมื่อ 08 มิถุนายน 2567 18:46:12 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง