News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับประเทศ

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. คว้ารางวัลระดับประเทศ "NBTC - QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD" ประจำปี 2566.วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 19.30 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เป็นประธานมอบรางวัลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขต ภูมิภาค และประเทศ ในงานประกาศรางวัล “NBTC – QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” โครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566 โดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับประเทศในงานนี้ กสทช. ได้มอบรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงคุณภาพให้แก่ 105 สถานี เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุและยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย โดยการมอบรางวัลในปีนี้เป็นไปตามนโยบาย แนวคิดการกำกับดูแลสื่อเชิงบวก (Positive Regulation) ที่เน้นการให้รางวัลและยกย่องสื่อกระจายเสียงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสำหรับการประเมินคุณภาพในปีนี้ มีการกำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินร่วมกับหลายภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการสถานี การมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง และการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพัฒนาคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับปี 2566 มีผู้สมัครกว่า 2,505 สถานี มี 85 สถานีได้รับรางวัลระดับเขต มี 15 สถานีได้รับรางวัลระดับภาค และ 5 สถานีได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยสถานีที่ได้รับรางวัลระดับประเทศประเภทกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100.00 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต FM 5678 MHz นอกจากนี้ ยังมีสถานีที่ได้รับรางวัลประเภทผู้ทดลองออกอากาศ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช FM 107.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 101.75 MHz และสถานีวิทยุ LOVE FM OK CLICK STATION FM 96.35 MHz เชียงใหม่  พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกำหนดเกณฑ์และประเมินคัดเลือก รวมถึงมหาวิทยาลัย 21 แห่งที่เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกในระดับเขต และยินดีกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ หวังว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อสังคม และในปีถัดไปจะมีสถานีที่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นสำหรับรางวัลระดับประเทศ 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ระดับภาค 15 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และระดับเขต 85 ราย ได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2567 22:15:08 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง