News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวงประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงสืบไป ทางมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดจัด งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานโครงการหลวง 2562 ปีนี้ ถือว่าจัดในสถานที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดงานโครงการหลวง 2562 ซึ่งเป็นงานแฟร์ ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ภายในอาคารหอประชุมใหญ่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเส้นเวลา 4 ยุคสมัย ของโครงการหลวง ได้แก่ ยุคต้น-บุกเบิก พ.ศ.2512-2534 ยุคกลาง พ.ศ.2535-2547 ยุคพัฒนาตามแบบโครงการหลวง พ.ศ.2548-2559 ยุคสืบสาน รักษา ต่อยอด พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน สู่อนาคต นิทรรศการผลงานความก้าวหน้า และการขยายผลการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ของประเทศ การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำถุงผ้า หรือ ตะกร้า มาบรรจุสินค้ากลับด้วย

เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2562 06:28:24 น. (view: 72)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง