News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

ชาวเชียงใหม่ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 มุ่งสู่เป้าหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

.

วันนี้ (26 มิ.ย. 67) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานาเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประชาชน เยาวชนและนักเรียน เปิดงาน “งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของตนเองในการ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด” นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ควบคู่กับการให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

.

ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 และนำผู้มาร่วมงานจากส่วนราชการ สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนจากทุกภาคส่วน กว่า 2,000 คน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ก่อนทำพิธีเทเหล้าหักบุหรี่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านยาเสพติดอย่างชัดเจน พร้อมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นภัยคุกคา ต่อความมั่นคงของประเทศให้หมดไป

.

ทั้งนี้ การจัดงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 14 แห่ง รวมทั้งกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชน การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแข่งขันวงดนตรีแนวสตริง และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งวัน.

**********************

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

26 มิถุนายน 2567

เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2567 16:25:46 น. (view: 6827)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง