News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมเครื่องสูบน้ำ 82 เครื่อง พร้อมแผนที่ one map ดูแลจัดการน้ำอย่างเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่

ชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมเครื่องสูบน้ำ 82 เครื่อง พร้อมแผนที่ one map ดูแลจัดการน้ำอย่างเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่วันที่ 2 ก.ค. 67 ที่้ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมี นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าว พร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน 2567นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ยังสามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกเป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน ก็ได้มีการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกทางน้ำ บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงการดำเนินการที่เหลือ ในส่วนของลำน้ำปิงก็มีอาคารที่คอยช่วยระบายน้ำ มีฝายและประตูระบายน้ำตั้งแต่อำเภอเชียงดาว ลงมาถึงอำเภอดอยหล่อ จำนวน 9 แห่ง และทางชลประทานได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มีความพร้อมให้ใช้งานได้ ปัจจุบันมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำแผนที่ One map เข้ามาจัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 , โครงการชลประทานเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลช้างเผือก , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเบอร์โทรในการติดตต่อว่าใครรับผิดชอบส่วนไหน ติดต่อได้อย่างไรไว้หมดแล้ว และเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วทั้งหมด 82 เครื่อง บางส่วนก็ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทางจังหวัดเชียงใหม่และชลประทานก็จะบูรณาการร่วมกัน ดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด การป้องกันน้ำล้นตลิ่งก็มีการใช้ประตูระบายน้ำในการควบคุมน้ำในแม่น้ำปิง ซึ่งมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ น้ำไม่สามารถเอ่อล้นตลิ่งได้ และทางโยธาธิการและผังเมืองก็มีการเสริมแนวกั้นตลิ่งขึ้นมา แต่จะมีบางจุดที่เป็นเหมือนฝันหลอ ทางชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้าไปเตรียมการป้องกันไว้และปิดกั้นชั่วคราวทั้งการใช้กระสอบทราบ ทำนบดิน ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งงบประมาณในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจากการติดตามสถานการณ์น้ำฝน ได้มีการติดตามตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันน้ำฝนยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศยังน้อยกว่า 38 เปอร์เซ็นต์ ฝนในบ้านเรายังน้อยอยู่ แต่ทางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้คาดการณ์ว่า ฝนจะมีมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ บางจุดมีการบุกรุกทางน้ำ ทางจังหวัดก็ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลป่าแดด ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ขยะต่างๆ ที่ติดอยู่ลำน้ำออก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในส่วนพื้นที่การเกษตรเฉพาะที่อยู่ในเขตของชลประทานประมาณ 500,000 ไร่ ก็มีเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ฝายทำนบกั้นน้ำต่างๆ ซึ่งในเขตชลประทานยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร แต่พื้นที่เกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ที่อยู่พื้นที่ราบสองฝั่งริมแม่น้ำแม่แตง น้ำแม่ขาน น้ำแม่วาง ก็มีบางส่วนอาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก ในส่วนนี้ก็จะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแล

เขียนเมื่อ 03 กรกฎาคม 2567 10:23:24 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง