News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดโครงการ SeedProject ปี 4 รอบภาคเหนือ พร้อมกล่าวปาฐกาถาพิเศษวันนี้ (5 ก.ค. 67) ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ SeedProject ปี 4 รอบภาคเหนือ ซึ่งเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ภายใต้มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปิดพื้นที่แกนนำเยาวชนรู้จักปรับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้นำเสนอความคิดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนลงมือสู่การปฎิบัตินำร่องในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค

.

โอกาสนี้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวปาฐกาถาพิเศษในหัวข้อ" อนาคตเยาวชนไทยกับการพัฒนาประเทศ" โดยได้บอกเล่าประสบการณ์ ทิศทางและมุมมองผู้บริหารของจังหวัด เพื่อให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ตระหนักถึงการภูมิใจในความเป็นตัวเองและคุณค่าของการเป็นมนุษย์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

.

*************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2567 

เขียนเมื่อ 05 กรกฎาคม 2567 20:54:36 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง