News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โครงการเกษตรวิชญา เตรียมจัดงาน ตามรอยปราชญ์แห่งการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 17 กรกฎาคม นี้

วันนี้ (5 ก.ค. 67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการเกษตรวิชญา ที่ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการเกษตรวิชญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพื่อติดตามผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา.โดยที่ประชุม ได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ตามรอยปราชญ์แห่งการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน”  ซึ่งโครงการเกษตรวิชญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการเกษตรวิชญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ณ โครงการเกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญธาดา กรรณสูต และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี มาร่วมเปิดงาน  รวมถึงยังมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เดินทางมาร่วมงานอีกจำนวนมาก.โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญาที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง  ทำให้พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น  โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ การเปิดบ้านโครงการเกษตรวิชญา  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา  การให้ความรู้ด้านการเกษตร  การจัดตลาดนัดเกษตรเพื่อแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา  การขยายผลธนาคารหาชุมชน  งานจิตอาสาพัฒนาชุมชน  การจัดทำสวนพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย .**************************.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ... ภาพ / ข่าว5 กรกฎาคม 2567

เขียนเมื่อ 05 กรกฎาคม 2567 20:57:56 น. (view: 6837)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง