News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4  จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากทั่วประเทศสู่ “เกษตรแดนคาวบอย”

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ  ครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ชิงถ้วยพระราชทานทักษะเกษตร “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ระหว่างวันที่  21-25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

  งานประเพณี 4 จอบ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2526  มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน จึงเป็นที่มาของคำว่า “4 จอบ” แต่ต่อมาได้มีการตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง และมีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้เข้าร่วม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นจนปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการร่วมกัน โดยได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรื่อยมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ประธานคณะกรรมการการจัดงาน 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กล่าวว่า “ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการเกษตร จำนวนกว่า 4,000 คน  จาก 12 สถาบันทั่วประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ “เกษตรแดนคาวบอย”  และสถาบันที่ได้รับผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปครอง”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มหาวิทยาลัย  แม่โจ้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2546 เมื่อคราวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 21 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นและสร้างความปลาบปลื้มติยินดีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน”

รูปแบบการจัดงาน เป็นการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร 20 ทักษะ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ  และแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ บาสเก็ตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในท้องถิ่นภาคเหนือ รวมถึงการแข่งขันสปิริตเชียร์ ประกวด MR. & Miss และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์กระชับมิตรทุกสถาบันภาคี 4 จอบ อีกด้วย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมชมและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาทักษะเกษตรจากทั่วประเทศ ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ในระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.4jobbmju37.com/  Facebook: งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 37  โทร. 0 5387 3619, 06 5428 9646

เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2562 08:03:38 น. (view: 66)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง