News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ภายหลังสภาพอากาศบางจังห

  พล.ต.อำนาจ   ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม        

    รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า ปัจจุบันหลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ โดยเฉพาะค่า pm 2.5. ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับสาเหตุของการเกิดค่าคุณภาพอากาศ  โดยเฉพาะการจราจร และการก่อสร้าง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ขอให้แต่ละจังหวัดมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม  

    สำหรับการจัดกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าขณะนี้ทุกจังหวัดมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ห้วงนี้จนถึงเดือน เม.ย.63 ตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัดที่ตั้งไว้ 

   ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 23 - 25 ธ.ค.นี้ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเตรียมจัดประชุมการพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า 9 จังหวัดของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ และแนวทางป้องกันไฟป่าในพื้นที่

เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2562 03:42:20 น. (view: 66)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง