News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษาแม่โจ้เยี่ยมชมFM100 และฟังบรรยายศิลปะการพูดจากดีเจมืออาชีพ

วันที่ 18ธันวาคม2562 เวลา 13.20-16.00น อาจารย์ จิราภา สุภา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 โดย มี นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับ -แนะนำภาพรวมของสถานีวิทยุ จากนั้น นายธีรภาพ เป็งจันทร์ และนางสาว ชาลินีย์ ธรรมโม นักจัดรายการประจำ FM100 บรรยายเรื่อง ศิลปะการพูดในการจัดรายการวิทยุ ต่อจากนั้น ได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานีวิทยุ แนะนำโปรแกรมทันสมัยในการออกอากาศ รวมถึงเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียง และห้องจัดแสดงอุปกรณ์ย้อนยุค ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2562 08:45:58 น. (view: 68)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง