News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เฉลิมฉลอง 70 ปี "7 ทศวรรษ อนุบาลเชียงใหม่​ ก้าวไกลการศึกษาพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง" 4 -​ 5 มกราคมนี้ 

นายสวงษ์​ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านการศึกษา และสติปัญญาอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2492 ทั้งนี้​ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีความมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้าน มีน้ำใจ​ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ ในโอกาสวาระครบรอบ 7 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โดยคณะผู้ดำเนินงานโครงการอันประกอบด้วย​ คณะผู้บริหาร ครู​ นักเรียน​ ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน​ เล็ง​เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ จึงได้ทำโครงการ 7 ทศวรรษ​ อนุบาลเชียงใหม่ ก้าวไกลการศึกษาพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ การสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเมืองเชียงใหม่​ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น​ ทำเป็น​ รู้จักแก้ปัญหาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านทางกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ประกอบไปด้วย คอนเสิร์ต Music of Change -​ Message from the future นิทรรศการการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ครูและศิลปินรับเชิญ การประมูลภาพวาดเพื่อหารายได้สมทบทุนองค์กรรักษ์​สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน​ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4 และ 5 มกราคม 2563 บริเวณลานด้านหน้า อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วง 17.30 น เป็นต้นไป​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่​ โทรศัพท์ 053-278428 หรือนายรัตพงษ์ ตุมพสุวรรณ หัวหน้าโครงการ English Program​ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 084-0444686

เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2562 08:38:42 น. (view: 64)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง