News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ประชุมบอร์ดสถานีวิทยุFM100

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุ ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานที่ปรึกษาโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่ และ คุณ วิทยา ครองทรัพย์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้จัดการภาคอาวุโส ภาคพัฒนทรัพย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ในปีงบประมาณ 2562 ให้กรรมการรับทราบ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆ และโครงการที่จะจัดทำในปีงบประมาณ 2563 จากนั้น กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สถานีวิทยุ FM100 มีความชัดเจนในการทำงาน ในฐานะเป็นวิทยุสาธารณะ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเมือง อีกทั้งนำประเด็นปัญหาต่างๆมาขยายผล ให้ข้อเท็จจริง และร่วมแก้ปัญหาของสังคมเมืองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ท้ายสุด รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการบริหารสถานีวิทยุทุกท่านอีกด้วย

เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2562 08:47:02 น. (view: 66)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง