News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ” พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ อาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MCB 2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน     สำหรับผลการตัดสินรางวัล มีดังนี้     -รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Things are queer จากคณะวิจิตรศิลป์ 

     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Lermpuedmic จากคณะการสื่อสารมวลชน 

     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Share4World จากคณะการสื่อสารมวลชน 

     -รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีมพู่กันสีน้ำมัน ทีมเสียบหม่าล่า และทีม Arthorn House จากคณะวิจิตรศิลป์และคณะการสื่อสารมวลชน 

     -รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ประเภทหนังสั้นและคลิปวีดิโอ เงินรางวัลประเภทละ 2,500 บาท ได้แก่ ทีม Pol-Sci Photo Club CMU จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์     โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ” เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประกวด และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 12 ทีม พร้อมให้เงินสนับสนุนค่าผลิตผลงานจำนวน 3,000 บาทต่อทีม โดยแบ่งการผลิตผลงานออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) หนังสั้น แนวคิด Care Share Respect เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงการห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ 2) คลิปวีดิโอ แนวคิด Small Step Everyday นำเสนอการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานหนังสั้นและคลิปวีดิโอจาก 12 ทีม คัดเลือก 6 ทีมเข้ารอบสุดท้าย เพื่อตัดสินและรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาทในพิธีฯ วันนี้     บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศ ได้ดำเนินธุรกิจมาด้วยความ ห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งโครงการฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นอีกกิจกรรมตอบแทนสังคมของบริษัท ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ได้มีโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ มาสร้างสรรค์ปลุกจิตสำนึกให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561 13:25:55 น. (view: 583)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง