News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ เตรียมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ หลังพ้นกำหนดห้าม 30 เมษายนนี้

  วันนี้ (15 เม.ย. 63) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไป หลังพ้นกำหนดห้ามเผา 30 เมษายนนี้  ทั้งนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอ ตรวจสอบพื้นที่ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของตนอีกครั้ง โดนเน้นย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เคยเกิดจุดความร้อนมาแล้ว เพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ถูกลักลอบเผา และฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้นำกฎหมายมาบังคับใช้ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขอให้ทุกอำเภอบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงช่วงเวลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการ และแจ้งให้ทุกหมู่บ้านจัดชุดลาดตระเวนประจำหมู่บ้าน ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน มีผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้หาของป่า และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสำรวจทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนทั่วไป ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในลักษณะฝังตัวในพื้นที่  อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ นอกจากจะใช้วิธีการเผาแล้ว ยังมีวิธีการอื่นๆ อาทิ การนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ย หรือทำเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทางจังหวัดได้พิจารณาและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดหาตำบลที่จะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยไม่ใช้วิธีการเผา เพื่อลดการเผาในพื้นที่และเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป 

เขียนเมื่อ 15 เมษายน 2563 07:04:20 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง