News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบอยู่ในภาะวะปกติ ราคายังคงทรงตัว

  นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจรสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 เมษายน ดังนี้1. สถานการณ์การผลิตและความต้องการของผู้บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ จากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการ แจ้งว่าปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคไม่มีการกักตุนไข่ไก่เหมือนในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนฟาร์มไก่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานปศุสัตว์จำนวน 184 ฟาร์ม จำนวนไก่ 3,293,490 ตัว ปริมาณไข่ที่ออกสู่ตลาดในภาพรวมประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนไก่ทั้งหมด หรือประมาณ2,600,000 ฟอง/วัน2. สถานการณ์ราคาขายส่งและขายปลีกทรงตัวเท่ากับวันก่อน ยกเว้นราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์0 ปรับตัวสูงขึ้น2 บาท/ถาดจากเดิม113 บาท/ถาด เป็น115 บาท/ถาดเนื่องจากผลผลิตไข่เบอร์0 เข้าสู่ตลาดน้อย2.1 ราคาขายส่งทั่วไป- ไข่คละ ราคา 2.80 บาท/ฟอง- เบอร์ 0 ราคา 3.50 บาท/ฟอง- เบอร์ 1 ราคา 3.20บาท/ฟอง- เบอร์ 2 ราคา 3.10 บาท/ฟอง- เบอร์ 3 ราคา 2.80 บาท/ฟอง2.2  ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป- เบอร์ 0 ราคา 3.83 - 4.17 บาท/ฟอง- เบอร์ 1 ราคา 3.47 - 4.00 บาท/ฟอง- เบอร์ 2 ราคา 3.27 - 3.90 บาท/ฟอง- เบอร์ 3 ราคา 3.07 - 3.80 บาท/ฟอง

เขียนเมื่อ 15 เมษายน 2563 09:05:19 น. (view: 2992)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง