News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดในมาตรการต่างๆต่อไป ด้านประกันสังคมเชียงใหม่ระบุมาตราการบรรเทาผลกระทบจากโควิด

เชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดในมาตรการต่างๆต่อไป ด้านประกันสังคมเชียงใหม่ระบุมาตราการบรรเทาผลกระทบจากโควิด นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา

นายแพทย์ชำนาญการ (ระบาดวิทยา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 เชียงใหม่ว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 แล้ว โดยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 15 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 1,046 ราย กลับบ้าน 968 ราย  อยู่ในโรงพยาบาล 78 ราย ผู้เดินทางจาก กทม.และปริมณฑล 12,991 ราย ติดตามตัวครบ 14 วัน 10,370 ราย ยังอยู่ระหว่างกักกันตัว 2,621 ราย ผู้เดินทางจากเขตติดโรคติดต่อ 1,489 ราย กักกันตัวครบ 14 วันแล้ว 1,462 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 27 ราย มีผู้พักอยู่ในสถานที่รัฐจัดให้ 14 ราย 

ทั้งนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในขั้นตอนการรักษาพยาบาล และต้อนรับผู้ป่วยที่หายดีแล้ว เพื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ และขอให้ประชาชนยังคงเคร่งครัดในมาตรการต่างๆ ทั้งการอยู่ในที่พำนักอาศัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้นด้านนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างและคนว่างงาน ว่า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยถึงขนาดที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ให้ลูกจ้าง ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการแต่ไม่เกิน 90 วัน

ส่วนผู้ว่างงานที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สํานักงานประกันสังคมได้กันเงินจ่ายชดเชยไว้ให้ 90,000 ล้านบาท สำหรับ 1.1 ล้านคน ในช่วงเวลา 2 ปีจากนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ลาออก เพิ่มสิทธิ์รับเงินชดเชยจาก 30% เป็น45% ระยะเวลา 90 วัน ถูกเลิกจ้าง เพิ่มสิทธิ์จาก 50% เป็น 70% ระยะเวลา 200 วัน

เขียนเมื่อ 16 เมษายน 2563 07:55:16 น. (view: 2993)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง