News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พ่อเมืองเชียงใหม่นำคณะ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมระบุเตรียมจัดพิธีให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าเพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยศทุกประการ จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเลือกวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องจากเป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว

    สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะนำมาใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บ่อน้ำวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว โดยการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน ฤกษ์เวลา 11.25 -12.38 น. การประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ฤกษ์เวลา 17.10 -22.00 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ในวันอังคารที่ 9 เมษายน ฤกษ์เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในการนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อไป

เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:41 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง