News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้1. สถานการณ์การผลิตและความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการ แจ้งว่า ผู้บริโภคยังคงออกมาสั่งซื้อไข่ไก่ตามปกติ ช่วงก่อนหน้านี้ฟาร์มไก่ไข่ได้ปลดระวางแม่ไก่ไปบางส่วน และได้นำเข้าแม่ไก่ล็อตใหม่เพิ่ม ทำให้ผลผลิตของไข่ไก่ที่ออกมาในช่วงนี้เป็นไข่ไก่เบอร์เล็ก (เบอร์ 3-4) เป็นส่วนใหญ่ สำหรับไข่ไก่เบอร์ใหญ่ (เบอร์ 0-1) ที่ได้จากแม่ไก่ใกล้ปลดระวาง จึงมีจำนวนน้อย2. สถานการณ์ราคาขายส่งยังคงทรงตัว แต่ราคาขายปลีกไข่ไก่ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน2.1 ราคาขายส่งทั่วไป- ไข่คละ ราคา 2.60 บาท/ฟอง- เบอร์ 0 ราคา 3.30 บาท/ฟอง- เบอร์ 1 ราคา 3.00 บาท/ฟอง- เบอร์ 2 ราคา 2.90 บาท/ฟอง- เบอร์ 3 ราคา 2.60 บาท/ฟอง2.2  ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป- เบอร์ 0 ราคา 3.17 - 3.63 บาท/ฟอง- เบอร์ 1 ราคา 2.77 - 3.37 บาท/ฟอง- เบอร์ 2 ราคา 2.50 - 3.23 บาท/ฟอง- เบอร์ 3 ราคา 2.33 - 3.03 บาท/ฟอง

เขียนเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563 16:03:36 น. (view: 65)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง