News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองแม่ทัพเผยเตรียมจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าดับไฟ  2 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ภายหลังใช้ ฮ.ทิ้งน้ำกว่า  42,000 ลิตร เพื่อดับไฟป่าให้สนิท

 พล.ต.บัญชา  ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า  จากการเข้าไปสังเกตการดับไฟ บนดอยเกลาหลวง จังหวัดลำพูน พบไฟไหม้ในพื้นที่หลายจุดจำนวนมากโดยมีลักษณะยาวจนไปถึงเขตติดต่อเชียงใหม่จึงขอประสานให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าด้วยเพราะลำพังแต่ใช้เฮลิคอปเตอร์ mi 17 คงได้เฉพาะจุดที่อยู่บนที่สูง ทั้งนี้ ช่วงบ่ายที่ผ่านมา  MI17 ลำที่ 1 ขึ้นปฎิบัติการ ทิ้งน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน  7 รอบ ใช้ปริมาณน้ำ  24,500 ลิตร

ส่วน MI17 ลำที่ 2 ขึ้นปฎิบัติการ ทิ้งน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 5  รอบ  โดยใช้ปริมาณน้ำ17,500ลิตร

อย่างไรก็ตามคงต้องใช้กำลังพลเข้าไปควบคุมพื้นที่เพื่อดับไฟให้สนิทอีกครั้ง ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยลำพูนและเชียงใหม่ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องเขตติดต่อของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ รวมทั้งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ในการจัดสนธิกำลังเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์

 อย่างไรก็ตามกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์สภาพอากาศ ในห้วงเวลาแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามแผน ACTION PLAN เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้แนวโน้มของสถานการณ์ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ

เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:14:44 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง