News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รมว.อนุทิน ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรอง สนามบินเชียงใหม่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและออก ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางในระยะต่อไป รวมถึงการพิจารณานำ Line official Account ของจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ แทนแบบ ชม.1 และ ชม.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ณ ห้องรับรองพิเศษ และเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้ร่วมเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย

เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 19:24:29 น. (view: 2993)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง