News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผอ.สถานีฯ แ​ละคุณธีรภาพ เป็งจันทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การเป็นพิธีกรมืออาขีพ แก่บุคลากร​ศูนย์นวัตกรรม​อาหาร​และ​บรรจุภัณฑ์ มช.

วันจันทร์ที่ 18ก.พ 62 เวลา 14.00-17.00น ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาภรณ์​ สุวคนธ์ ผอ.สถานีวิทยุ​เสียงสื่อสารมวลชน FM100 แ​ละธีรภาพ เป็งจันทร์ ฝ่ายรายการและข่าว ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การเป็นพิธีกรมืออาชีพ แก่ บุคลากร​ศูนย์นวัตกรรม​อาหาร​และ​บรรจุภัณฑ์​จำนวน 15คน

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มช.ได้จัดโครงการอบรมด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ ให้แก่บุคลากรศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ในหลายหัวข้อ เช่น เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์, การสร้างแบรนด์ และการวางแผนการประชาสัมพันธ์​หน่วยงาน เป็นต้น

เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:29:14 น. (view: 1912)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง