News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดในช่วงสถานการณ์โควิด-19จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อกวดขัน ตรวจสอบการลักลอบการขนส่ง ลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่วันนี้ (13 พ.ค.63) ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการลำเลียง ขนส่งยาเสพติด  และยืนยันการเข้มงวด จริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านยาเสพติดเข้าในพื้นที่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากช่วงสถานการณ์โรค COVID-19  ทำให้เกิดการ lock down ของประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการประกาศเคอร์ฟิวส์ในประเทศไทย อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงยาเสพติด โดยซุกซ่อนในรถบรรทุกขนาดใหญ่ปะปนกับสินค้าเกษตร หรือการลักลอบลำเลียงผ่านระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) จึงต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยร่วมกับศูนย์ฯบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร  โดยกำหนดตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท Kerry Express สาขาโชตนา อ.เมืองเชียงใหม่ และสาขาแม่ริมพลาซ่า อ.แม่ริม 

ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถควบคุมปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรับรู้ให้ทุกส่วนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 17:02:36 น. (view: 63)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง