News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะการสื่อสารมวลชน เปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว ลุยข่าวเลือกตั้ง 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาพร้อมรายงานข่าวเลือกตั้ง

ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน ในการการรายงานข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้น้องๆนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งประเด็นที่สามารถทำได้หรือข้อห้ามต่างๆ โดยมีนักศึกษาจากแขนงวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เข้าร่วมกว่า 90 คน รวมทั้งนักข่าวจากเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก็จะมีนักศึกษาออกไปสังเกตการณ์และรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย ซึ่งถือเป็นการผลิตสื่อแบบผสมศาสตร์ เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ให้ผู้คนในช่วงเลือกตั้ง 

โดยมี ผู้แทนจาก https://www.csitereport.com ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) มาบรรยายเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวและข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวด้วยทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว โดยมีรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดตัว เพื่อให้สำนักข่าวอ่างแก้ว เป็นช่องทางฝึกปฏิบัติงานข่าวของนักศึกษา โดยจะเริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.และเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน และทางช่องทางออนไลน์  https://www.csitereport.com ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ทั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง และบรรยากาศการเลือกตั้ง จากจุดต่างๆ ผ่านทุกแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรร่วมกัน

เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:01:50 น. (view: 1909)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง