News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ - ลำพูน พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ – ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเปิดเผยว่า ในปีนี้ถือเป็นวันครบรอบ 89 ปี ที่มีการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุในประเทศไทย ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จึงกำหนดกิจกรรมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา กิจการวิทยุกระจายเสียงได้พัฒนาแพร่หลายมาเป็นลำดับ จนกลายมาเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการสื่อสาร และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทั่วทุกพื้นที่ทั้งใกล้ - ไกล พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน

เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 11:49:49 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง