News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2562แก่นักศึกษาเพื่อผลิตข่าวเลือกตั้งในนามสำนักข่าวอ่างแก้ว โดยมี ผอ.กกต.เชียงใหม่ บรรยาย ย้ำสื่อต้องเป็นกลาง นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง

ที่ห้อง MCB2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2562 โดยมี นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านข่าวของนักศึกษาในามสำนักข่าวอ่างแก้ว และเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อน โดยมี รศ.ธีรภัทธ วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดการอบรม 

ทั้งนี้ ผอ.กกต.จ.เชียงใหม่ กล่าวบรรยายเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมระเบียบข้อกฎหมายที่ควรรู้ การคิดคำนวณคะแนน ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งการเสียสิทธิ์ทางการเมืองหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชน ต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลาง  นำเสนอข่าวตามหลักวิชาชีพ ไม่เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงเวลาปิดการออกเสียง การขายพื้นที่โฆษณาสื่อเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ไม่สามารถทำได้ ต้องร่วมมือกับกกต.ในการจัดสรรเวลาออกอากาศที่เท่าเทียมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเทป และขอความร่วมมือสถานีวิทยุต่างๆนำออกอากาศ  ส่วนการรายงานข่าวในวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00น.ของวันที่ 23 มีนาคมถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม ต้องไม่รายงานข่าวที่เป็นการหาเสียงให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือชี้นำ ขณะที่การบันทึกภาพหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขอให้หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพขณะลงคะแนน เพราะอาจทำให้การลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่เป็นความลับได้ เป็นต้น

เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 15:42:08 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง