News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า     ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์

พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ทั้ง  9 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ.สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับจังหวัดและอำเภอ พร้อมปรับแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. และเม.ย.62 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงวิกฤติของพื้นที่

    แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้าได้จุดชุดรณรงค์ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนงดการเผาป่า โดยตั้งแต่ 1 ธ.ค.61 ถึง 28 ก.พ.62 ชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่จำนวน 1,194 ครั้ง พบปะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 304 ครั้ง ปจว./ปชส. 161 ครั้ง ทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนพื้นที่เสี่ยง 142 ครั้ง ฉีดละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ 254 ครั้งและร่วมดับไฟกับหน่วยงาน  70 ครั้ง 

    ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบการตรวจพบจุดความร้อน hotsport ประจำปี 61 – 62 ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ.62 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 2,263 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 61 จำนวน 1,080 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน 1,115 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 895 จุดและเขต สปก.114 จุด และพื้นที่ทางการเกษตร  63 จุด พื้นที่ชุมชน 73 จุด

เขียนเมื่อ 01 มีนาคม 2562 13:31:24 น. (view: 1909)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง