News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดันแผนพัฒนาระยะที่ 1 ทุ่มงบ 15,000 ล้าน เร่งขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จาก 8 ล้านคนเป็น 16.5 ล้านคนภายในปี 2565

 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ได้จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ และบริษัทสายการบิน ร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

    นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 ทอท. และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด  แต่ก็ยังไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่การเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมในปริมาณที่เกินขีดความสามารถ และต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร คณะกรรมการ ทอท. จึงได้อนุมัติแผนเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความแออัด (ดำเนินการก่อสร้างปี 2561 – 2563) รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (2563–2565) อาทิ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศพื้นที่ 70,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5.3 ล้านคนต่อปี การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 4 ชั้น และที่จอดรถ 2 อาคาร สามารถรองรับปริมาณรถได้ 5,000 คัน จากเดิมมีที่จอดรถและรองรับได้เพียงแค่ 900 คัน การปรับปรุงทางสัญจรเป็น 3 ช่องจราจร ก่อสร้างทางยกระดับแยกผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคน ในปี 2565 ใช้งบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (2565–2568) หากแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 20 ล้านคน

เขียนเมื่อ 01 มีนาคม 2562 15:49:40 น. (view: 1909)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง