News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มช.จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ช้างในวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันช้างไทย13มีนาคม

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 14.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 โดยมีรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

   ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจภายในงาน อาทิ เวทีเสวนา พูดคุยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องของช้างไทยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ "หนึ่ง ETC"

 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้าง เผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพช้างในหัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” และนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย โดยมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 183 คน รวม 549 ภาพ และผลการตัดสินภาพถ่ายมีดังนี้

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเกวลิน ยะใหม่วงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอธิศกิตติ์ กลิ่นโกสุมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอัครฤทธิ์ สายแก้ว

  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายภาคภูมิ สิริพิพัฒน์ และนายชนกันต์ ธนวงศ์อุดม

รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ 

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนพล หม่องต๊ะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ ใจคำสืบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุวรรณ ธนะศรีรังกูล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายธนพล หม่องต๊ะ และนายวีระชัย ปัตลา

รางวัล Popular Vote ได้แก่ นายธนา หรั่งเล็ก 

สามารถดูภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiElephantsthroughtheLens 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมประมูลภาพถ่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนวิจัยและดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ภายใต้กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันช้างไทย" ซึ่งตรงกับวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย 

 

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2562 20:46:40 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง