News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาฝุ่นพิษในอากาศ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมฉีดพ่นน้ำและปล่อยขบวนแถวรถบรรทุกน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศ หลังจากค่ามลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น                ที่ลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมฉีดพ่นน้ำและปล่อยขบวนแถวรถบรรทุกน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศ หลังจากค่ามลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาพูดคุย และให้ประกาศปิดป่า มีการตรวจคนเข้า-ออก จัดทำบัญชีผู้มีอาชีพหาของป่า ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมทั้งให้เชิญกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ และคาดว่าอาจจะมีการเผาป่า ให้มาปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือหาอาชีพเสริมในช่วงภัยแล้ง เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงทำการเกษตร ควบคู่กับการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง หากพบมีการเผาป่า  โดยที่ผ่านมาได้จับกุมดำเนินคดีไปแล้ว ที่อำเภอเชียงดาว 2 ราย และอำเภอแม่แจ่ม 1 ราย                  ขณะเดียวกัน ยังคงต้องเน้นเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษในอากาศ งดการเผาหรือการก่อให้เกิดมลพิษทุกชนิด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก และคนชรา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานน้อย จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ขอให้งดการอยู่ในที่โล่งแจ้ง รวมถึงมาตรการฉีดพ่นเพิ่มละอองน้ำในเขตชุมชน โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่รอบคูเมือง และภายในชุมชนทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าฝุ่นละออง ซึ่งได้เพิ่มรอบความถี่จากปกติจะฉีดพ่นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ขณะนี้ได้เพิ่มเป็นฉีดพ่นทุกชั่วโมง โดยเฉพาะในย่านชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีการปรับแผนทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อนำไปสู่แก้ปัญหาให้มากที่สุด                  ส่วนกรณีที่มีการกล่าวตำหนิถึงการแก้ปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดในกระแสโซเชียล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ายินดีรับฟังเพราะทุกคนห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว ถือเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยไม่ได้เสียกำลังใจแต่อย่างใด

เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2562 11:05:58 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง