News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่สั่งระดมรถบรรทุกน้ำจากหน่วยต่างๆ เพิ่มรอบการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งระดมรถบรรทุกน้ำจากหน่วยต่างๆ เพิ่มรอบการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศย่านชุมชนโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้มากกว่าปกติ พร้อมขยายพื้นที่ไปยังบริเวณอ่างแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปิดทำการเรียนการสอนในขณะนี้ จากการฉีดพ่นม่านน้ำดังกล่าวทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

   นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์ จากมาตรการต่างๆที่ บูรณาการในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษภัยของการเผาทุกชนิด ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังมีโทษทางกฎหมายด้วย โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ เช่นการฝึกอาชีพแปลงใบไม้เป็นเงินโดยการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวมวล ไว้ขายและใช้ในพื้นที่การเกษตร เป็นต้น

   ปัจจุบันชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่างให้ความร่วมมืองดเผา ฉีดพ่นน้ำรดต้นไม้/ล้างฟุตบาทหน้าบ้านร้านค้า รวมถึงภาคธุรกิจอาคารสูงต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนโดยการฉีดพ่นฝอยละอองน้ำกันเป็นจำนวนมากและจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าปลายสัปดาห์นี้อาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันที่กระแสลมไหลเวียนด้านบนอาจพัดพาฝุ่นละอองกระจายตัวไปด้วยเช่นกัน

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2562 13:20:16 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง