News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี รับฟังสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ กำชับทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาที่สโมสรค่ายกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3  พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3  นายศุภชัย   เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดย พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับ ขอให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับจิตอาสาทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากร เครื่องมือช่างและอากาศยาน ร่วมกันจำกัดและหยุดยั้งไฟป่าในทุกพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว โดยขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดที่ประสบกับปัญหา นำการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เป็นผลถึงระดับพื้นที่  และหากเกินกำลังให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อควบคุมและหยุดยั้งไฟป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยรวม  พร้อมกันนี้ ขอให้มีมาตรการเชิงรุกเข้มข้นในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในทุกพื้นที่ โดยให้รณรงค์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการป้องกัน เฝ้าระวังและระงับเหตุอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะห้วงภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น 

  ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขึ้น ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงประจักษ์ รวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเพ่งเล็ง เพื่อจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ ของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2562 13:25:37 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง