News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ภาคเอกชนสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562

ภาคเอกชนสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562วันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 09.30 พล.ต.เกษม   วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. )รับมอบน้ำดื่มจากนายวิศรุต   พิศาล  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคเครือข่ายวิศวกรรมเอไอเอส ภาคเหนือ และคณะในการสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562 เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจทหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป.พัน.7 พล.ร.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่                ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) กล่าวว่า พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) มอบหมายให้มารับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหารของเอไอเอส อีกครั้งที่เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดย ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) จะได้มอบน้ำดื่มให้กับชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด และชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควันกองร้อยทหารพรานที่ 36 กองร้อยทหารพรานที่ 35   จำนวน 40  นาย                เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จาก กองร้อยทหารพรานที่ 36 และกองร้อยทหารพรานที่ 35   ดูแลพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูนเพิ่มเติมจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัด เพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยได้สั่งการให้ทหาร ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง จัดทำแนวกันไฟ สร้างฝายพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟป่า และร่วมดับไฟในพื้นที่เกิดเหตุ จำนวนกว่า 1,750 ครั้ง

เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2562 10:47:43 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง