News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่

เครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ ยื่นข้อเสนอแนะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก้ปัญหาหมอกควัน ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการ นักศึกษา เข้ายื่นแถลงการณ์ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือแถลงการณ์ ทั้งนี้ในแถลงการณ์ระบุว่าเครือข่ายฯ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงเป็นแกนกลางในการระดมความเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ รับมือแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมอย่างจริงจัง โดยระยะเร่งด่วนเช่น เสนอให้ประกาศยกเป็นปัญหาขั้นวิกฤตของจังหวัด ควรประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกพื้นที่ ระยะยาวควรค้นหาแหล่งกำเนิดควัน และประเภทการเผา เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนแก้ปัญหา รวมทั้งบริหารจัดการเผาอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงของปี ตลอดจนกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจะนำข้อเสนอของเครือข่ายไปพูดคุยหารือในเวที เชียงใหม่ฟอรั่ม เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2562 12:35:13 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง