News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ  เตรียมเพิ่มชั่วโมงการบิน 200 ชั่วโมง หวังแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือนายภาสกร   พจนาพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อากาศยานในการสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ซึ่งได้นำอากาศยานปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350 มาปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ  เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 6 ที่นั่งมีความคล่องตัวสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงยากจึงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงและจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟในพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติการบินสำรวจแนวกันไฟ รวมทั้งขนส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไปยังหน่วยไฟป่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดับไฟ ตลอดจนการบินกดดันเชิงจิตวิทยาในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า   ในการปฏิบัติการดับไฟป่าของอากาศยานกองการบินครั้งนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ถังทิ้งน้ำดับไฟป่า (Bambi Backet )ขนาดบรรจุ 450 – 500 ลิตร เพื่อทิ้งน้ำบริเวณที่เกิดไฟป่าเพื่อลดความรุนแรงและการกระจายตัวของไฟป่าในการสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินให้ดับไฟได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 1 ก.พ. – 19 มี.ค. 62 ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำอากาศยานปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350 มาปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 130.45 ชั่วโมง  โดยเป็นการสนับสนุนการบินสำรวจประเมินสถานการณ์ไฟป่า 27  เที่ยว และทิ้งน้ำดับไฟป่า จำนวน 1,057 เที่ยว

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 62 นี้ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนการบินสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบินสนับสนุนภารกิจ กรณีฉุกเฉินภัยพิบัติไฟป่า จำนวน 120 ชั่วโมงบิน ขณะนี้เตรียมขอเพิ่มชั่วโมงการบิน 200 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันห้วงเดือน เม.ย.62

เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2562 16:52:40 น. (view: 1910)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง