News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
Jan24
กองทัพภาคที่ 3 พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

  กองทัพภาคที่ 3 พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในห้วง 2 วันที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาช

24 มกราคม 2564 18:36:43 น. view: 1837

ศปก.เมืองเชียงใหม่ จับบาร์เบียร์ “เครซี่ เยอรมัน” ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ปิดแค่ประตู แต่ในร้านทั้งต่างชาติ-คนไทยนั่งดื่มเต็มหน้าบาร์ พร้อมออกตรวจอีก 3 แห่ง พบพร้อมใจปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ทุกร้าน
Jan21
ศปก.เมืองเชียงใหม่ จับบาร์เบียร์ “เครซี่ เยอรมัน” ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ปิดแค่ประตู แต่ในร้านทั้งต่างชาติ-คนไทยนั่งดื่มเต็มหน้าบาร์ พร้อมออกตรวจอีก 3 แห่ง พบพร้อมใจปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ทุกร้าน

  วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายพัฒน

21 มกราคม 2564 10:55:36 น. view: 1835

เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
Jan20
เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

  จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อ

20 มกราคม 2564 16:43:46 น. view: 1835

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 64 แบบ New Normal วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
Jan19
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 64 แบบ New Normal วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

   พลตรี ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 3กองบัญชาการควบค

19 มกราคม 2564 10:01:23 น. view: 1835

เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี
Jan18
เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการเชียงใหม่โมเดล เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ โดยยึดหลักการทำงานให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และชุมชนเป็นแกนหลัก ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื

18 มกราคม 2564 21:32:26 น. view: 1835

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
Jan16
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน                  เมื่อ 16 มกราคม 2564    &

16 มกราคม 2564 15:27:45 น. view: 1835

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
Jan16
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 40 - 83  ไมโครกรัมต่อลูกบาศ

16 มกราคม 2564 15:23:59 น. view: 1835

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือนมกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85
Jan15
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือนมกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85

       นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ก

15 มกราคม 2564 22:04:50 น. view: 1836

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ผนึกความร่วมมือกับ เชียงใหม่นิวส์ อีกครั้งในการขับเคลื่อนสังคมข่าวสารยุคออนไลน์
Jan15
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ผนึกความร่วมมือกับ เชียงใหม่นิวส์ อีกครั้งในการขับเคลื่อนสังคมข่าวสารยุคออนไลน์

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม MCB1101 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท รายวัน จำกัด (เชี

15 มกราคม 2564 15:51:03 น. view: 1836

ศปก.เมืองฯ จับร้าน “เดอะวายโซน” เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน
Jan14
ศปก.เมืองฯ จับร้าน “เดอะวายโซน” เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใ

14 มกราคม 2564 11:18:02 น. view: 1835

สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีการลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
Jan14
สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีการลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันนี้ (13 ม.ค. 64) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกใหม่) ผู้ป่วยสะสม 23 ราย ผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า

14 มกราคม 2564 00:43:41 น. view: 1835

กองทัพภาคที่ 3 โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 64 
Jan12
กองทัพภาคที่ 3 โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 64 

     เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล    โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นล

12 มกราคม 2564 16:11:30 น. view: 1836

เชียงใหม่พบติดโควิด-19 อีก 1 เป็นชาย แฟนของพนักงานเสิร์ฟริเวอรไซต์ซึ่งติดเชื้อไปก่อนแล้ว รวมผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 18 ราย
Jan10
เชียงใหม่พบติดโควิด-19 อีก 1 เป็นชาย แฟนของพนักงานเสิร์ฟริเวอรไซต์ซึ่งติดเชื้อไปก่อนแล้ว รวมผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 18 ราย

วันที่ 10 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดรทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่

10 มกราคม 2564 19:29:27 น. view: 1835

เชียงใหม่ปรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องลงทะเบียน “CM-Chana” กลุ่มควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน มาจาก 5 จังหวัดเข้มข้นต้องแสดงเอกสารรับรอง
Jan10
เชียงใหม่ปรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องลงทะเบียน “CM-Chana” กลุ่มควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน มาจาก 5 จังหวัดเข้มข้นต้องแสดงเอกสารรับรอง

เชียงใหม่ปรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องลงทะเบียน “CM-Chana” กลุ่มควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน มาจาก 5 จังหวัดเข้มข้นต้องแสดงเอกสารรับรอง ย้ำทุกร้านที่ปรากฏในไทม์ไลน์ทำความสะอา

10 มกราคม 2564 19:25:21 น. view: 1835

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3  หวังสร้างการรับรู้ป้องกันไฟป่า
Jan10
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 หวังสร้างการรับรู้ป้องกันไฟป่า

        พ.อ.เกรียงศักดิ์   ปักคำไทย หน.ส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) เปิดเผยว่าตลอดเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านม

10 มกราคม 2564 13:54:08 น. view: 1835

มีหัวข้อทั้งหมด 1493 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 100 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง