RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ห้องเเพทย์

"แนะนำศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  คณะแพทยศาสตร์ มช. (GMC)"


 ผศ. ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

อัพเดต: 10 มีนาคม 2564

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง