RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 14 ก.ค.2562


ฟังเบื้องหลังการทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เปรี๊ยะ" ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประเภทอุดมศึกษา โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)พิชญะ ฉวีเกษมงาม อนุชิต อภัยสุวรรณ และพงศธร พันธวงค์ ตัวแทนกลุ่ม จะคุยถึงทุกแง่มุมการทำงาน..


อัพเดต: 14 กรกฎาคม 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง