RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาไทย)

Ep.66 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม


  
สัมภาษณ์ : นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “บันทึกสถานการณ์” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หัวข้อ "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนสัมภาษณ์ : นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “บันทึกสถานการณ์” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หัวข้อ "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม"

 


สัมภาษณ์ : นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม"


 


  
อัพเดต: 09 มิถุนายน 2565

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง