FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Folder : Healthy CMU
Podcast Healthy CMU Ep 4 แบบประเมินความเสี่ยง CMU I Healthy
Podcast Healthy CMU Ep 4 แบบประเมินความเสี่ยง CMU I Healthy

อัพเดต: 03 กรกฎาคม 2563 16:31:18 น. (view: 238)

ผู้ดำเนินรายการ
สุณิสา เมืองแก้ว
สุณิสา เมืองแก้ว

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง