PODCASTS

สื่อภาพและเสียงGood Day Station Ep.10 คนละครึ่งสองครึ่ง
Good Day Station Ep.10 คนละครึ่งสองครึ่ง (view: 190)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.9 การเรียนของเด็กมัธยมไทยเปรียบเทียบกับเด็กมัธยมจีน
Good Day Station Ep.9 การเรียนของเด็กมัธยมไทยเปรียบเทียบกับเด็กมัธยมจีน (view: 189)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.8 แก๊งบะหนุนสักกำบ๋อ
Good Day Station Ep.8 แก๊งบะหนุนสักกำบ๋อ (view: 188)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.7 เรือนโบราณล้านนา
Good Day Station Ep.7 เรือนโบราณล้านนา (view: 189)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.6 เพื่อนกันระวังจะซี๊ดเลย
Good Day Station Ep.6 เพื่อนกันระวังจะซี๊ดเลย (view: 189)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.5 เที่ยว มช.
Good Day Station Ep.5 เที่ยว มช. (view: 191)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.4 เจียวดาวเจ้าแรกแห่ง มช.
Good Day Station Ep.4 เจียวดาวเจ้าแรกแห่ง มช. (view: 188)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.3 Sexual Harassment เรื่องใกล้หรือไกลตัว
Good Day Station Ep.3 Sexual Harassment เรื่องใกล้หรือไกลตัว (view: 190)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.2 Fast Fashion
Good Day Station Ep.2 Fast Fashion (view: 190)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Good Day Station Ep.1 FashionlitsmFinal
Good Day Station Ep.1 FashionlitsmFinal (view: 189)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hello dreamer Podcast Ep.3 ตัวเลขที่เห็นในความฝันกับการซื้อลอตเตอรี่
Hello dreamer Podcast Ep.3 ตัวเลขที่เห็นในความฝันกับการซื้อลอตเตอรี่ (view: 188)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hello dreamer Podcast Ep.2 about last night
Hello dreamer Podcast Ep.2 about last night (view: 190)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hello dreamer Podcast Ep.1 ดินแดนเวทมนต์
Hello dreamer Podcast Ep.1 ดินแดนเวทมนต์ (view: 188)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.115 เจ้าแมวจอมขโมย
นิทานอีสป 117 Ep.115 เจ้าแมวจอมขโมย (view: 190)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.114 ชาวหัวล้านสองคน
นิทานอีสป 117 Ep.114 ชาวหัวล้านสองคน (view: 189)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีหัวข้อทั้งหมด 143 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง