PODCASTS

สื่อภาพและเสียงนิทานอีสป 117 Ep.23 หมาป่ากับสิงโต
นิทานอีสป 117 Ep.23 หมาป่ากับสิงโต (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.22 สุนัขจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยว
นิทานอีสป 117 Ep.22 สุนัขจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยว (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.21 พรานเป่าแตรกับผู้คุม
นิทานอีสป 117 Ep.21 พรานเป่าแตรกับผู้คุม (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.20 ชายเลี้ยงแกะและสุนัขป่า
นิทานอีสป 117 Ep.20 ชายเลี้ยงแกะและสุนัขป่า (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.19 หมาป่ากับหมาหิวโซ
นิทานอีสป 117 Ep.19 หมาป่ากับหมาหิวโซ (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.18 นกเค้าแมวกับตั๊กแตน
นิทานอีสป 117 Ep.18 นกเค้าแมวกับตั๊กแตน (view: 487)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.17 แมวผูกกระพรวน
นิทานอีสป 117 Ep.17 แมวผูกกระพรวน (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.16 หมากับหนังสัตว์
นิทานอีสป 117 Ep.16 หมากับหนังสัตว์ (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.15 ชาวนากับงูเห่า
นิทานอีสป 117 Ep.15 ชาวนากับงูเห่า (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.14 จั๊กจั่นกับมดง่าม
นิทานอีสป 117 Ep.14 จั๊กจั่นกับมดง่าม (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.13 ราชสีห์กับหนู
นิทานอีสป 117 Ep.13 ราชสีห์กับหนู (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.12 หมาป่ากับลูกแกะ
นิทานอีสป 117 Ep.12 หมาป่ากับลูกแกะ (view: 486)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.11 พระจันทร์ในบ่อน้ำ
นิทานอีสป 117 Ep.11 พระจันทร์ในบ่อน้ำ (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.10 วัวกับล้อเกวียน
นิทานอีสป 117 Ep.10 วัวกับล้อเกวียน (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.09 การแบ่งของสิงโต
นิทานอีสป 117 Ep.09 การแบ่งของสิงโต (view: 485)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีหัวข้อทั้งหมด 143 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง