PODCASTS

สื่อภาพและเสียง



มช. Update Ep.24 Telemedicine ห่างแต่ห่วง
มช. Update Ep.24 Telemedicine ห่างแต่ห่วง (view: 58)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.23 ERDIบริการอบโอโซนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19
มช. Update Ep.23 ERDIบริการอบโอโซนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (view: 47)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.22 หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
มช. Update Ep.22 หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (view: 46)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.21 Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่
มช. Update Ep.21 Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ (view: 51)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.20 ไอเท็มเด็ดที่ทุกคนต้องมี
มช. Update Ep.20 ไอเท็มเด็ดที่ทุกคนต้องมี (view: 53)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.19 VR นวัตกรรมใหม่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มช. Update Ep.19 VR นวัตกรรมใหม่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (view: 46)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.17 CMU SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มช. Update Ep.17 CMU SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (view: 49)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.16เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย
มช. Update Ep.16เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย (view: 47)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.14
มช. Update Ep.14 "เหตุใดเราถึงต้องมีมหาวิทยาลัยสุขภาพ" (view: 55)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.13 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ส่งต่ออาหารคุณภาพเพื่อชุมชน
มช. Update Ep.13 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ส่งต่ออาหารคุณภาพเพื่อชุมชน (view: 46)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.12 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
มช. Update Ep.12 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น (view: 50)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep10 แอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชน
มช. Update Ep10 แอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชน (view: 60)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มีหัวข้อทั้งหมด 24 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง