PODCASTS

สื่อภาพและเสียงEp.30 เครื่องมือระบุพิกัดGPS รถกู้ชีพฉุกเฉิน
Ep.30 เครื่องมือระบุพิกัดGPS รถกู้ชีพฉุกเฉิน (view: 1585)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.29 CMUgency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน
Ep.29 CMUgency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน (view: 1574)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.28 เรื่องเล่าจาก Call Center 1669
Ep.28 เรื่องเล่าจาก Call Center 1669 (view: 1581)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.27 แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน EMS 1669
Ep.27 แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน EMS 1669 (view: 1581)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.26 ปัญหาที่พบในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
Ep.26 ปัญหาที่พบในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (view: 1582)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.25 การปฐมพยาบาลเมื่อมีของติดคอ
Ep.25 การปฐมพยาบาลเมื่อมีของติดคอ (view: 1581)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.24 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีบาดแผลอุกฉกรรจ์บริเวณลำตัว
Ep.24 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีบาดแผลอุกฉกรรจ์บริเวณลำตัว (view: 1582)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.23 การช่วยชีวิตผู้ถูกงู หรือสัตว์มีพิษกัด ต่อย
Ep.23 การช่วยชีวิตผู้ถูกงู หรือสัตว์มีพิษกัด ต่อย (view: 1580)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.22 การช่วยชีวิตผู้โดนไฟดูด
Ep.22 การช่วยชีวิตผู้โดนไฟดูด (view: 1580)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.21 การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
Ep.21 การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (view: 1580)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

Ep.20 สิทธิ UCEP ตอนที่ 2
Ep.20 สิทธิ UCEP ตอนที่ 2 (view: 1582)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.19 สิทธิ UCEP ตอนที่ 1
Ep.19 สิทธิ UCEP ตอนที่ 1 (view: 1580)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.18 เจาะใจอาสากู้ชีพกู้ภัย
Ep.18 เจาะใจอาสากู้ชีพกู้ภัย (view: 1580)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
Ep.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (view: 1579)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.16 ผู้สูงอายุกับการล้มกระดูกข้อสะโพกหัก
Ep.16 ผู้สูงอายุกับการล้มกระดูกข้อสะโพกหัก (view: 1579)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

มีหัวข้อทั้งหมด 30 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง