News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช.  อบรม “ส่งเสริมวิชาชีพสื่อโฆษณาเน้นจรรยาบรรณ” มุ่งสร้างพลังนักโฆษณายุคดิจิทัล
Aug30
กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช. อบรม “ส่งเสริมวิชาชีพสื่อโฆษณาเน้นจรรยาบรรณ” มุ่งสร้างพลังนักโฆษณายุคดิจิทัล

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณ

30 สิงหาคม 2563 20:08:41 น. view: 1636

คณะการสื่อสารมวลชนฯ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แบบเรียบง่าย
Aug28
คณะการสื่อสารมวลชนฯ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แบบเรียบง่าย

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปี 2563 นี้ ได้ครบร

28 สิงหาคม 2563 18:50:11 น. view: 1637

กระทรวงสาธารณสุข สร้างคนไทยตระหนักการใช้ชีวิตแบบ New Normal “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ผ่านมุมมอง 19 ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลการประกวด
Aug28
กระทรวงสาธารณสุข สร้างคนไทยตระหนักการใช้ชีวิตแบบ New Normal “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ผ่านมุมมอง 19 ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลการประกวด

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง”    ณ ศูน

28 สิงหาคม 2563 16:12:51 น. view: 1637

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
Aug27
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้าใจกฎหมายที่ดิน - ป่าไม้ แก่ภาคีเครือข่าย 9 จังหวัดภาคเหน

27 สิงหาคม 2563 16:15:09 น. view: 1637

ศป.บส.ชน. ร่วมพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
Aug27
ศป.บส.ชน. ร่วมพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก

27 สิงหาคม 2563 12:02:59 น. view: 1637

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
Aug27
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ และประเพณีอันดีงาม พร้อมมอบทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียน-นักศึกษา สำหรับเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหา

27 สิงหาคม 2563 11:58:37 น. view: 1636

สมาคมคู่สมรสนักการทูต มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  หนุนโครงการ
Aug25
สมาคมคู่สมรสนักการทูต มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หนุนโครงการ "ปักจิตปักใจ" มุ่งสร้างอาชีพใหม่ให้คนพิการ

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) สมาคมคู่สมรสนักการทูต (ALFS : Asia - Pacific Ladies Friendship Society) โดยนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทู

25 สิงหาคม 2563 15:45:36 น. view: 1639

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน จากวิกฤติโรค COVID-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่
Aug24
คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน จากวิกฤติโรค COVID-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน และผลกระทบด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติโรค COVID-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อ

24 สิงหาคม 2563 18:32:50 น. view: 1637

สวพส. แนะเกษตรกร ใช้ระบบเกษตรแบบประณีตปลอดภัย ทำน้อยได้มาก
Aug24
สวพส. แนะเกษตรกร ใช้ระบบเกษตรแบบประณีตปลอดภัย ทำน้อยได้มาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการพัฒนาชมชุนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนและรักษาซึ่งพันธกิจของโครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนา เผยแพร่และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ของการ

24 สิงหาคม 2563 15:03:16 น. view: 1636

สดร. จับมือ ซินโครตรอน และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์
Aug24
สดร. จับมือ ซินโครตรอน และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

24 สิงหาคม 2563 11:31:51 น. view: 1641

Aug22
"ชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำแม่กลางหลังฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์"

วันนี้(22สิงหาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำแ

22 สิงหาคม 2563 16:43:08 น. view: 1636

ขยายผลทันทีสภานักเรียน สพป.เลย 1 เข้าร่วม“โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)”
Aug22
ขยายผลทันทีสภานักเรียน สพป.เลย 1 เข้าร่วม“โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประธานสภานักเรียนนักเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน “โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำร

22 สิงหาคม 2563 15:56:09 น. view: 1637

สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ จัดการแข่งขันการทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยฯภายใต้ชื่อ “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ทะเลเชียงใหม่” 
Aug22
สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ จัดการแข่งขันการทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยฯภายใต้ชื่อ “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ทะเลเชียงใหม่” 

สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดการแข่งขันการทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยฯภายใต้ชื่อ “โครงการอ่างเก็บน้ำ

22 สิงหาคม 2563 13:15:50 น. view: 1637

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ในวันแรก
Aug21
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ในวันแรก

  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.03 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด

21 สิงหาคม 2563 18:27:02 น. view: 1637

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563
Aug21
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563

    วันนี้ (21 ส.ค. 63) ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทา

21 สิงหาคม 2563 16:44:12 น. view: 1639

มีหัวข้อทั้งหมด 2783 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 186 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง