FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Ep.5 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?
Ep.5 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?

รายการ สารคดีพิเศษอัพเดต: 08 ธันวาคม 2564 09:06:14 น. (view: 1615)

ผู้ดำเนินรายการ
กรรณิกา เพชรแก้ว
กรรณิกา เพชรแก้ว

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง