PODCASTS

สื่อภาพและเสียงEp.5 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?
Ep.5 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร? (view: 1583)
รายการสารคดีพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ กรรณิกา เพชรแก้ว

Ep.4 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?
Ep.4 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร? (view: 1581)
รายการสารคดีพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ กรรณิกา เพชรแก้ว

Ep.3 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?
Ep.3 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร? (view: 1582)
รายการสารคดีพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ กรรณิกา เพชรแก้ว

Ep.2 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร?
Ep.2 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร? (view: 1582)
รายการสารคดีพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ กรรณิกา เพชรแก้ว

Ep.1 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร
Ep.1 สารคดีพิเศษ ไฟฟ้าในลาว ของลาวหรือของใคร (view: 1581)
รายการสารคดีพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ กรรณิกา เพชรแก้ว

มีหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง