PODCASTS

สื่อภาพและเสียงHello dreamer Podcast Ep.3 ตัวเลขที่เห็นในความฝันกับการซื้อลอตเตอรี่
Hello dreamer Podcast Ep.3 ตัวเลขที่เห็นในความฝันกับการซื้อลอตเตอรี่ (view: 6)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hello dreamer Podcast Ep.2 about last night
Hello dreamer Podcast Ep.2 about last night (view: 3)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hello dreamer Podcast Ep.1 ดินแดนเวทมนต์
Hello dreamer Podcast Ep.1 ดินแดนเวทมนต์ (view: 2)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.115 เจ้าแมวจอมขโมย
นิทานอีสป 117 Ep.115 เจ้าแมวจอมขโมย (view: 7)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.114 ชาวหัวล้านสองคน
นิทานอีสป 117 Ep.114 ชาวหัวล้านสองคน (view: 3)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.113 ชาวประมงกับปลาหมึกยักษ์
นิทานอีสป 117 Ep.113 ชาวประมงกับปลาหมึกยักษ์ (view: 3)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.112 ชาวสวนกับต้นแอปเปิ้ล
นิทานอีสป 117 Ep.112 ชาวสวนกับต้นแอปเปิ้ล (view: 3)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.111 แม่หนูกับแม่หมา
นิทานอีสป 117 Ep.111 แม่หนูกับแม่หมา (view: 3)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.110 ชายขี้เกียจ
นิทานอีสป 117 Ep.110 ชายขี้เกียจ (view: 19)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.109 กากับเชือก
นิทานอีสป 117 Ep.109 กากับเชือก (view: 16)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.108 แม่กวางกับสิงโต
นิทานอีสป 117 Ep.108 แม่กวางกับสิงโต (view: 14)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.107 คนกับเงิน
นิทานอีสป 117 Ep.107 คนกับเงิน (view: 15)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.106 หนูกับแมวเจ้าเล่ห์
นิทานอีสป 117 Ep.106 หนูกับแมวเจ้าเล่ห์ (view: 17)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.105 เศรษฐีกับหงส์
นิทานอีสป 117 Ep.105 เศรษฐีกับหงส์ (view: 17)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทานอีสป 117 Ep.104 ชายชรากับลา
นิทานอีสป 117 Ep.104 ชายชรากับลา (view: 16)
รายการGood Day Station

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีหัวข้อทั้งหมด 118 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง