News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

 รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น พร้อมตัดทำลายฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Mar08
 รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น พร้อมตัดทำลายฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พร้อมด้วย พล.ต.บุญยืน   อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 นายวาทิน   ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเ

08 มีนาคม 2562 09:46:55 น. view: 1885

ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือ
Mar06
ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. สรุปผล  ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เตรียมความพร้อมยกระดับ

06 มีนาคม 2562 13:41:58 น. view: 1888

1 มีนาคม รณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
Mar01
1 มีนาคม รณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ( Program manager) งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(AIDS &STIs) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ใน

01 มีนาคม 2562 17:09:39 น. view: 1888

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดันแผนพัฒนาระยะที่ 1 ทุ่มงบ 15,000 ล้าน เร่งขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จาก 8 ล้านคนเป็น 16.5 ล้านคนภายในปี 2565
Mar01
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดันแผนพัฒนาระยะที่ 1 ทุ่มงบ 15,000 ล้าน เร่งขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จาก 8 ล้านคนเป็น 16.5 ล้านคนภายในปี 2565

 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ได้จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาค

01 มีนาคม 2562 15:49:40 น. view: 1888

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า     ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์
Mar01
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า     ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์

พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภา

01 มีนาคม 2562 13:31:24 น. view: 1883

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2562แก่นักศึกษาเพื่อผลิตข่าวเลือกตั้งในนามสำนักข่าวอ่างแก้ว โดยมี ผอ.กกต.เชียงใหม่ บรรยาย ย้ำสื่อต้องเป็นกลาง นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง
Feb28
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2562แก่นักศึกษาเพื่อผลิตข่าวเลือกตั้งในนามสำนักข่าวอ่างแก้ว โดยมี ผอ.กกต.เชียงใหม่ บรรยาย ย้ำสื่อต้องเป็นกลาง นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง

ที่ห้อง MCB2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2562 โดยมี นักศ

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:42:08 น. view: 1882

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มช.และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป แถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบ การดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity:
Feb28
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มช.และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป แถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบ การดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity:

ที่ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภา

28 กุมภาพันธ์ 2562 11:49:34 น. view: 1886

ชาวนาคอเรือส่วนใหญ่เห็นด้วย! กับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Feb25
ชาวนาคอเรือส่วนใหญ่เห็นด้วย! กับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

25 กุมภาพันธ์ 2562 13:33:39 น. view: 1883

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ - ลำพูน พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
Feb25
ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ - ลำพูน พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ – ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันวิทยุกร

25 กุมภาพันธ์ 2562 11:49:49 น. view: 1888

คณะการสื่อสารมวลชน เปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว ลุยข่าวเลือกตั้ง 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาพร้อมรายงานข่าวเลือกตั้ง
Feb21
คณะการสื่อสารมวลชน เปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว ลุยข่าวเลือกตั้ง 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาพร้อมรายงานข่าวเลือกตั้ง

ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน ในการการรายงานข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้น้องๆนักศึกษามีความรู

21 กุมภาพันธ์ 2562 16:01:50 น. view: 1888

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ภาคเอกชน หลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วง 8 เดือน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 328 ล้านบาท
Feb21
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ภาคเอกชน หลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วง 8 เดือน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 328 ล้านบาท

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(Northern Science Park หรือ NSP ) จัดกิจกรรมพิเศษ “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions”

21 กุมภาพันธ์ 2562 11:00:41 น. view: 1892

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
Feb20
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน

20 กุมภาพันธ์ 2562 15:01:03 น. view: 1885

ผอ.สถานีฯ แ​ละคุณธีรภาพ เป็งจันทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การเป็นพิธีกรมืออาขีพ แก่บุคลากร​ศูนย์นวัตกรรม​อาหาร​และ​บรรจุภัณฑ์ มช.
Feb18
ผอ.สถานีฯ แ​ละคุณธีรภาพ เป็งจันทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การเป็นพิธีกรมืออาขีพ แก่บุคลากร​ศูนย์นวัตกรรม​อาหาร​และ​บรรจุภัณฑ์ มช.

วันจันทร์ที่ 18ก.พ 62 เวลา 14.00-17.00น ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาภรณ์​ สุวคนธ์ ผอ.สถานีวิทยุ​เสียงสื่อสารมวลชน FM100 แ​ละธีรภาพ เป็งจันทร์ ฝ่ายรายการและข่าว ร่วมเป็นวิทยากร

18 กุมภาพันธ์ 2562 16:29:14 น. view: 1887

รองแม่ทัพเผยเตรียมจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าดับไฟ  2 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ภายหลังใช้ ฮ.ทิ้งน้ำกว่า  42,000 ลิตร เพื่อดับไฟป่าให้สนิท
Feb18
รองแม่ทัพเผยเตรียมจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าดับไฟ  2 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ภายหลังใช้ ฮ.ทิ้งน้ำกว่า  42,000 ลิตร เพื่อดับไฟป่าให้สนิท

 พล.ต.บัญชา  ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า  จากการเข้าไปสังเกตการดับไฟ บนดอยเกลาหลวง จังหวัดลำพูน พบไฟไหม้ในพื้นที่หลายจุดจำนวนมากโดยมีลักษณะยาวจนไปถึงเขตติดต่อเชียงใหม่จึงขอประสา

18 กุมภาพันธ์ 2562 16:14:44 น. view: 1888

พ่อเมืองเชียงใหม่นำคณะ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมระบุเตรียมจัดพิธีให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
Feb18
พ่อเมืองเชียงใหม่นำคณะ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมระบุเตรียมจัดพิธีให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่างกาหลวง ดอยอ

18 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:41 น. view: 1883

มีหัวข้อทั้งหมด 2114 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 141 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง