News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แม่ทัพน้อยที่  3 สั่งเพิ่มความเข้ม หลังใกล้ครบ7 วันที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สถานการณ์ฝุ่นควันคลี่คลาย
Apr08
แม่ทัพน้อยที่ 3 สั่งเพิ่มความเข้ม หลังใกล้ครบ7 วันที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สถานการณ์ฝุ่นควันคลี่คลาย

แม่ทัพน้อยที่  3 สั่งเพิ่มความเข้ม หลังใกล้ครบ7 วันที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สถานการณ์ฝุ่นควันคลี่คลาย อีก 1 วันจะครบ 7 วัน หลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี&

08 เมษายน 2562 12:50:35 น. view: 1905

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด   9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
Apr05
แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด   9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่    

05 เมษายน 2562 22:20:15 น. view: 1908

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างส้วมรับสงกรานต์
Apr05
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างส้วมรับสงกรานต์

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขน

05 เมษายน 2562 16:19:07 น. view: 1912

จ.ขอนแก่น เตรียมส่งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทยไปช่วยฟอกอากาศให้กับชาว จ.เชียงใหม่ ผวจ.เผย เป็นนวัตกรรมจากการคิดค้นของทีมวิศวกรจิตอาสาชาวไทย
Apr05
จ.ขอนแก่น เตรียมส่งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทยไปช่วยฟอกอากาศให้กับชาว จ.เชียงใหม่ ผวจ.เผย เป็นนวัตกรรมจากการคิดค้นของทีมวิศวกรจิตอาสาชาวไทย

  กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ชาว จ.ขอนแก่น ที่ได้ทำการประดิษฐเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 หรือที่เรียกว่า (JET VENTURI SCRUBBER ERI

05 เมษายน 2562 16:15:51 น. view: 1907

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองงดเผาเศษซากถั่วเหลือง สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการเพาะเห็ดและทำก้อนเชื้อเห็ดขายได้
Apr04
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองงดเผาเศษซากถั่วเหลือง สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการเพาะเห็ดและทำก้อนเชื้อเห็ดขายได้

         นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีเศษซากจำนวนมากจากการนวด แนะนำ

04 เมษายน 2562 16:15:10 น. view: 1906

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มอบลูกบอลดับเพลิงสำหรับดับไฟป่าให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะส่งต่อไปใช้ในการดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันต่อไป
Apr03
สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มอบลูกบอลดับเพลิงสำหรับดับไฟป่าให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะส่งต่อไปใช้ในการดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันต่อไป

 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ นำลูกบอลดับเพลิง จำนวน 300 ลูก มอบให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

03 เมษายน 2562 16:02:55 น. view: 1907

บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร
Apr03
บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร

 ​บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  แต่งตั้ง ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาแผนปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ยกระดับสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ​ดร.รักษ์ วรกิจโ

03 เมษายน 2562 16:01:46 น. view: 1907

แม่ทัพน้อยที่ 3 ปรับแผนจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธกรณ์ และอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก
Apr03
แม่ทัพน้อยที่ 3 ปรับแผนจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธกรณ์ และอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก

พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.) ร่วมวางแผนอำนวยการจัดกำลังสนับสนุนจังหวัดเป็นชุดเคลื่

03 เมษายน 2562 10:28:54 น. view: 1905

นายกฯระบุปัญหาหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกัน เชื่อสถานการณ์จะคลี่คลาย หลังระดมกำลังทุกภาคส่วน
Apr02
นายกฯระบุปัญหาหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกัน เชื่อสถานการณ์จะคลี่คลาย หลังระดมกำลังทุกภาคส่วน

  ภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชีย

02 เมษายน 2562 13:31:33 น. view: 1907

นายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระบุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงประชาชน ขอให้เร่งแก้ปัญหาภายใน 7 วัน
Apr02
นายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระบุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงประชาชน ขอให้เร่งแก้ปัญหาภายใน 7 วัน

ภารกิจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ท่ามกลางสภาพอากาศท

02 เมษายน 2562 09:56:20 น. view: 1908

ราชบัณฑิตฯจัดประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่น
Mar30
ราชบัณฑิตฯจัดประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่น

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่จัดประกวด “เล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ของกินถิ่นบ้านฉัน” ด้วยภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน วันนี้ (30 มีนาคม 2562) ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อําเภอเมือง จังหวั

30 มีนาคม 2562 13:06:32 น. view: 1908

ถกสภายางนา-ขี้เหล็ก จี้ให้บังคับใช้ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้มข้นตลอดทั้งถนนสายต้นยาง ยื่นข้อเสนอให้ อบจ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมแนะจ้างเอกชนมาดูแล พ่อเมืองเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะชี้คนแก้ปัญหาต้องรู้จริง ประชาชนตลอดทั้ง 2 ฝั่งถนนต้องมีส่วนร่วมอย่างมี
Mar29
ถกสภายางนา-ขี้เหล็ก จี้ให้บังคับใช้ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้มข้นตลอดทั้งถนนสายต้นยาง ยื่นข้อเสนอให้ อบจ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมแนะจ้างเอกชนมาดูแล พ่อเมืองเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะชี้คนแก้ปัญหาต้องรู้จริง ประชาชนตลอดทั้ง 2 ฝั่งถนนต้องมีส่วนร่วมอย่างมี

  วันที่ 29 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ภาคเอกชน ในนาม “สภายางนา-ขี้เหล็ก” เปิดเวทีสภาฯ ครั้งที่ 2 โดยมี นายศุ

29 มีนาคม 2562 16:44:18 น. view: 1909

จ.เชียงใหม่พบจุดความร้อนเพิ่ม 21 จุด ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาวยังไม่สามารถดับได้ เตรียมสร้างพื้นที่ Safety Zone หรือจุดหลบหมอกควันเพิ่ม 
Mar28
จ.เชียงใหม่พบจุดความร้อนเพิ่ม 21 จุด ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาวยังไม่สามารถดับได้ เตรียมสร้างพื้นที่ Safety Zone หรือจุดหลบหมอกควันเพิ่ม 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว ฝาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ

28 มีนาคม 2562 11:24:43 น. view: 1908

ผวจ.ชม.กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเต็มที่ ขณะที่ สสจ.เชียงใหม่รายงานพบผู้ป่วยเพิ่มจากช่วงปกติ
Mar26
ผวจ.ชม.กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเต็มที่ ขณะที่ สสจ.เชียงใหม่รายงานพบผู้ป่วยเพิ่มจากช่วงปกติ

ผวจ.ชม.กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเต็มที่ ขณะที่ สสจ.เชียงใหม่รายงานพบผู้ป่วยเพิ่มจากช่วงปกติ                 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ

26 มีนาคม 2562 18:13:03 น. view: 1908

สสจ.เชียงใหม่ เร่งออกสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ เน้นให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
Mar26
สสจ.เชียงใหม่ เร่งออกสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ เน้นให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมดูแล

26 มีนาคม 2562 14:50:25 น. view: 1909

มีหัวข้อทั้งหมด 2162 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 145 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง