News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา เตรียมลงนาม MOU และเปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการตอบสนองกลุ่มผู้ฟังและเป้าหมายร่วมกัน 
Dec14
เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา เตรียมลงนาม MOU และเปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการตอบสนองกลุ่มผู้ฟังและเป้าหมายร่วมกัน 

ที่ประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา เตรียมลงนาม MOU และเปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการตอบสนองกลุ่มผู้ฟังและเป้าหมายร่วมกัน  ที่โรงแรมบริค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเ

14 ธันวาคม 2561 13:54:57 น. view: 72

สัมมนา “เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา”
Dec14
สัมมนา “เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา”

เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันผนึกกำลังประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นไปสู่แผนปรับปรุงและพัฒนาเครือข่าย วันนี้(29 พ.ย.)ที่โรงแรมบริค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ค

14 ธันวาคม 2561 11:03:00 น. view: 70

สนามบินเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนารองรับบริการผู้โดยสารให้ได้ 20 ล้านคน/ปี ในปี 2574 ระหว่างรอแห่งที่ 2 เฟสแรกควัก 1.5 หมื่นล้านรองรับถึงปี 2568 ให้ได้ 16.5 ล้านคนต่อปี
Dec13
สนามบินเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนารองรับบริการผู้โดยสารให้ได้ 20 ล้านคน/ปี ในปี 2574 ระหว่างรอแห่งที่ 2 เฟสแรกควัก 1.5 หมื่นล้านรองรับถึงปี 2568 ให้ได้ 16.5 ล้านคนต่อปี

เขียงใหม่ 13 ธ.ค.- ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย โดยท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่

13 ธันวาคม 2561 14:29:29 น. view: 61

นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะการสื่อสารมวลชน
Nov28
นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้ารับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชนจากบุคลากร

28 พฤศจิกายน 2561 10:15:12 น. view: 64

นศ.แมสคอม นำเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ซีลีโกะ
Nov28
นศ.แมสคอม นำเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ซีลีโกะ

จากเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ "ซีลีโกะ" หรือ Seleco Seaweed ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างแบรนด์ พร้อมมอบโจทย์กรณีศึกษาให้นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน รายวิชา 851200 Introduct

28 พฤศจิกายน 2561 10:11:47 น. view: 66

มหาวิทยาลัย Nottingham Ningbo China แนะนำทุนและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
Nov28
มหาวิทยาลัย Nottingham Ningbo China แนะนำทุนและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณ Clara Ge ตำแหน่ง Regional Manager, Global Recruitment Office และคุณ Sean Cao ตำแหน่ง Marketing and Recruitment Officer, Business School จาก University of Nottingham Ningbo China ที่เดินทางมาจัดกิจกรรม แนะนำ University of Nottingham Ningbo China ในโครงการ

28 พฤศจิกายน 2561 10:08:06 น. view: 68

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ให้สัมภาษณ์ FM100 ในวาระครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
Nov28
กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ให้สัมภาษณ์ FM100 ในวาระครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) ได้รับเกียรติจาก มร.เบน สวัสดิวัฒน์ ทอมป์สัน กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวสารล้า

28 พฤศจิกายน 2561 10:00:49 น. view: 72

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
Nov28
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ Short Term Student Exchange Program AY 2019 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2019 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จำนวน 2-4 คน ต่อปี โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่า

28 พฤศจิกายน 2561 09:52:31 น. view: 68

ผศ.ดร.ชรินทร์ นำทีมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (CMU-EdPEx) คณะการสื่อสารมวลชน
Nov27
ผศ.ดร.ชรินทร์ นำทีมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (CMU-EdPEx) คณะการสื่อสารมวลชน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.

27 พฤศจิกายน 2561 16:10:42 น. view: 70

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี
Sep29
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students โดยรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศา

29 กันยายน 2561 12:16:43 น. view: 63

ทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้างในวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2
Nov07
ทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้างในวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช. และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย จัดทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้าง ครั้งที่ 2 ณ ปางช้างแม่แตง (Maetaeng Elephant Park) อ.แม่แตง จ.เช

07 พฤศจิกายน 2561 12:16:43 น. view: 71

การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ”
Jul27
การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ” พิธีเปิดได้รับเก

27 กรกฎาคม 2561 13:25:55 น. view: 65

แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา
Jun07
แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากระบวนวิชา 851351 กลยุทธ์การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Strategic Design and Use of Media for Public Relations and Advertising) ได้นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าประเภทยาสีฟัน

07 มิถุนายน 2561 10:56:03 น. view: 70

วิทยากรพิเศษ แนะแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ
May10
วิทยากรพิเศษ แนะแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 &

10 พฤษภาคม 2561 17:03:16 น. view: 73

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
Apr29
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาส

29 เมษายน 2561 12:16:43 น. view: 69

มีหัวข้อทั้งหมด 2205 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 147 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง